Christmas calender

24. DESEMBER

Posted on Dec 24 in: Christmas calender - 2 Comments »

sa

23. DESEMBER

Posted on Dec 23 in: Christmas calender - No Comments »

MOBILRETUR! No når eg skulle til å skriva om denne flotte ordninga, så ser eg at den for tida ikkje er heilt oppe og går. Plan skriv på sida si at det for tida vert gjort ein gjennomgang av ordninga, sjå her. Likevel så vel eg å skriva om den, og eg håpar at den [...]

22. DESEMBER

Posted on Dec 22 in: Christmas calender - 2 Comments »

SPAR PÅ ENERGIEN! Med det meiner eg sjølvsagt ikkje din psykiske og fysiske energi, den er det ingen grunn til å spara på. Den er til for å brukast. Den kan jo til dømes brukast på å gi eit kompliment til nokon, det var dagens tips frå grønn hverdag sin julekalendar. Eit godt tips, som [...]

21. DESEMBER

Posted on Dec 21 in: Christmas calender - No Comments »

GATEMAGASIN! Eit gatemagasin er eit magasin, eller ei avis, som seljast av heimlause, narkomane, og andre menneske “pÃ¥ gata”. FøremÃ¥let med gatemagasina er Ã¥ gi seljarane ein moglegheit til Ã¥ tena pengar utan Ã¥ mÃ¥tte ty til tigging eller kriminalitet. Ikkje minst sÃ¥ er føremÃ¥let Ã¥ gi seljarane verdigheit, og Ã¥ gi oss lesarar kunnskap [...]

20. DESEMBER

Posted on Dec 20 in: Christmas calender - No Comments »

KLIMABILLETT! Medan det er rike land som står for mesteparten av klimautsleppa, er det folk i fattige land som klimaendringane går hardast utover. Me veit jo no at me bør fly mindre, sidan fly er svært lite klimavenleg. Det er likevel ikkje så lett å slutta å fly når ein elskar å reise. Det er [...]

19. DESEMBER

BEREKRAFTIG KOSTHALD (DEL 2)! Kriteriar for eit berekraftig kosthald er: at ein vel økologisk produsert mat at ein vel lokalt (regionalt) produserte varer at ein har variasjon i kosten at ein et lågt i næringskjeda at ein utnyttar sesongmessige fordeler at ein brukar minst mogleg ferdigvarer (heil- og halvfabrikata) at ein vel etisk/rettferdig produserte varer [...]

18. DESEMBER

BEREKRAFTIG KOSTHALD (DEL 1)! Eit berekraftig kosthald vil seie eit kosthald der både fordelings, miljø-, helse- og ernæringshensyn leggjast til grunn for samansetnaden av kosten. Eit berekraftig kosthald skal altså, i den grad det er mogleg, utformast med omsyn til ei meir rettferig ressursfordeling, og forbruket skal skje innanfor naturens eigne tålegrenser. I tillegg skal [...]

17. DESEMBER

Posted on Dec 17 in: Christmas calender - No Comments »

JULEGÅVER! For dykk som framleis ikkje har fått unna julehandelen, under her finn de mange glimrande tips! Etiske julegaver Bistandsgaver og andre alternative julegaver Friends Fair Trade Gavetips fra A til Å Og dersom de er ferdige med julehandelen, men ikkje er ferdig med å pakka dei inn, gå inn her og finn gode tips [...]

16. DESEMBER

Posted on Dec 16 in: Christmas calender - No Comments »

KJELDESORTERING! Kjeldesortering vil seia å sortera avfall i ulike typar, slik at det kan gjenvinnast til råstoff for nye produkt på ein best mogleg måte for miljøet. Korleis det er lagt til rette for kjeldesortering varierar  rundt om i Noregs land. Heima på Hafslo har dei ein bossdunk til matavfall, ein til papir og ein til restavfall, [...]

15. DESEMBER

Posted on Dec 15 in: Christmas calender - No Comments »

TA MED POSE! Mange av oss er innom butikken omtrent kvar einaste dag, det er alltid noko lite ein manglar. Dersom ein kvar einaste gong ein er innom butikken seier ja takk til plastpose, så vert det fort mange av desse tjukke plastposane med fargerik reklame i skapet. Me kastar i Noreg ein milliard posar [...]